debra.jpg

Anytime I see Debra Messing….

She makes me think of Myrna Loy.

myrna-loy.jpg